> Home > 나눔터 > 교회소식
번호 제 목 이름 작성일
723 2022년 10월 02일 예수문청지기 2022.10.07
722 2022년 09월 25일 예수문청지기 2022.09.25
721 2022년 09월 18일 예수문청지기 2022.09.19
720 2022년 09월 11일 예수문청지기 2022.09.10
719 2022년 09월 04일 예수문청지기 2022.09.03
718 2022년 08월 28일 예수문청지기 2022.08.28
717 2022년 08월 14일 예수문청지기 2022.08.13
716 2022년 08월 07일 예수문청지기 2022.08.05
715 2022년 07월 31일 예수문청지기 2022.07.30
714 2022년 07월 24일 예수문청지기 2022.07.22
713 2022년 07월 17일 예수문청지기 2022.07.16
712 2022년 07월 10일 예수문청지기 2022.07.09
711 2022년 07월 03일 예수문청지기 2022.07.02
710 2022년 06월 26일 예수문청지기 2022.06.25
709 2022년 06월 19일 예수문청지기 2022.06.18
708 2022년 06월 12일 예수문청지기 2022.06.11
707 2022년 06월 05일 예수문청지기 2022.06.04
706 2022년 05월 29일 예수문청지기 2022.05.28
705 2022년 05월 22일 예수문청지기 2022.05.21
704 2022년 05월 15일 예수문청지기 2022.05.14
[처음]  5 10  [다음] [마지막] 
Copyright ⓒ 2012-2022 스테이츠보로 예수문 침례 교회 All right reserved. Powered by whateversearch.com
Tel : (912) 489-7915 | Fax : (912) 764-7990 | Korean Mission of First Baptist Church of Statesboro Georgia
108 North Main St., Statesboro, GA 30458 | Rev. Taekgoo Kang. Pastor 담임 강 택구목사 tag722@hanmail.net